}
Vind een antwoord over: Geld


Vragen over medische vergoedingen


Ondervragen

Ik ben me ervan bewust dat een bedrag van 15.000 rs kan worden geclaimd onder medische vergoeding in India als u een werknemer in loondienst bent. Ik heb de volgende vragen met betrekking tot dit proces:

  1. Laten we zeggen dat ik alleen al in de maand augustus 15000 rs voor een tandheelkundige ingreep moet betalen. Betekent dit dat ik deze eenmalige uitgave aan het einde van het boekjaar kan declareren voor mijn medische vergoeding?
  2. Waarvoor alle medische kosten kunnen worden gedeclareerd voor medische vergoeding. Valt het honorarium van een arts onder deze sectie of kunnen alleen de kosten van medicijnen/medische tests worden gedeclareerd?
  3. Als ik onder de 30% belastingschijf val en rekeningen ter waarde van 15000 indien, betekent dit dan dat ik 4500 rs zal besparen?
  4. Zijn er specifieke clausules waarvan ik op de hoogte moet zijn op grond waarvan een medische onkostendeclaratie door mijn bedrijf kan worden afgewezen?
2015/02/18
1
2
2/18/2015 5:31:08 PM

Geaccepteerd antwoord

Laten we zeggen dat ik alleen al in augustus 15000 rs voor een tandheelkundige ingreep moet betalen. Betekent dit dat ik deze eenmalige uitgave voor mijn medische vergoeding aan het einde van het boekjaar kan indienen?

Ja

Wat alle medische kosten kunnen zijn geclaimd

Bijna alles, doktershonoraria, medicijnen, testen, operaties, etc natuurlijk Geen bril, contactlens etc. Bepaalde cosmetische artikelen die ook medicinaal zijn, kunnen alleen op doktersrecept worden ingediend.< /p>

Als ik onder de 30% belasting kom

Ja

Zijn er specifieke clausules

< /blockquote>

Neem contact op met uw bedrijf

Bewerk om commentaar te beantwoorden:
15000*30/100 = 4500. De berekening kan nauwkeuriger zijn aangezien u ook een cessie van 3% betaalt. Verder als uw inkomen hoger is dan 1 Crore, een toeslag van 10% als de totale belasting boven het drempelbedrag ligt. Dus in wezen is 33% of 1/3 de belasting. Dus 1,5 L onder 80 C zou voor een gemakkelijke berekening 50.000 zijn. Anders zou het 46350 zijn.

2015/02/20
1
2/20/2015 3:16:29 PM

Hoe verhouden creditcardsaldi zich tot het krijgen van een hypotheek?

De oude acceptatienormen waren 28% eigen schuld/inkomen ratio en 33% consumentenschuld/inkomen ratio. De consumentenschuld wordt berekend op basis van minimumbetalingen. Nu zijn de meeste modellen naar boven herzien... Ik geloof dat 33/38 tegenwoordig vaker voorkomt. Zolang u actief bent op de reke...

Gevraagd door duffbeer703

Wat is het verschil tussen ziektekosten-, ziektekosten- en levensverzekeringen (India) en welke moet ik zelf nemen en welke voor mijn vrouw?

Gezondheid &amp; Medische verzekeringen zijn hetzelfde en dekken de eventualiteit in het geval dat iemand ziek wordt en een grote operatie/behandeling/hospitalisatie nodig heeft. Levensverzekeringen daarentegen dekken de eventualiteit van overlijden, waarbij het verzekerde bedrag naar de genomineerd...

Gevraagd door Dheer

Waar zoeken kortetermijnhandelaren naar het vroegste aandelengerelateerde nieuws?

Er is een hele industrie aan gewijd. Professionals gebruiken Bloomberg-terminals. High Frequency Traders laten computers nieuwsfeeds voor hen lezen. Amateurs gebruiken handelsconsoles (zoals Thinkorswim) om snel de krantenkoppen te halen over aandelen.

Gevraagd door duffbeer703

Vraag over toewijzing van kostenbasis: conversie van GM-obligaties naar aandelen en warrants

Ik heb op de website van TDAmeritrade aanvullend bewijs gevonden dat helpt te bevestigen dat de prijzen die Jason vond op 17-3-2011 de prijzen zijn die moeten worden gebruikt, aangezien ze alle drie op die dag werden verhandeld. Hoewel GM+A al op 28-02-11 prijzen en handel had, verschijnen de prijs ...

Gevraagd door user6184

Is het gebruikelijk in de VS om medische rekeningen niet te betalen?

Naast de goede antwoorden die al zijn gegeven, wil ik erop wijzen dat veel (de meeste?) aanbieders de aanvraag van uw ziektekostenverzekering voor u zullen behandelen, ook al is het echt uw em> verantwoordelijkheid. Dus zo kunnen medische rekeningen "die u niet hoeft te betalen" tot stand komen: ga...

Bod - Stel / rood of groen / Level 2 vragen

dat 2.5810 de laatste transactie is, klopt dit? Hoogstwaarschijnlijk. Sommige providers kunnen het middelpunt van de bied/laat-spread gebruiken, maar hoogstwaarschijnlijk is dit het niveau van de laatst uitgevoerde transactie. ToS heeft twee schijnbaar overbodige informatie. (op de foto, #1). Is ...

Gevraagd door D Stanley

Krijg je een mens wanneer je de IRS-hotline 800-829-1040 belt met een vraag over je belastingen?

Hoe kom ik bij een mens als ik de IRS bel? Ik blijf stomme geautomatiseerde robots raken.

Gevraagd door Patoshi パトシ

Medische zorgverlener dreigt mij naar incasso's te sturen voor een schuld die ik niet verschuldigd ben

Het probleem voor hen is dat de ketting hier is Ze markeren de schuld als oninbaar in hun systeem en verkopen het aan een incassobureau De incassobureau markeert het als oninbaar Ze melden dit aan de kredietbureaus U betwist het met het bureau Het is die laatste mensen begrijpen het niet vaak Als...

Gevraagd door Machavity