Occidentals vd säger att olja kan nå 150 dollar per fat

Occidental Petroleum tror att oljepriserna kommer att gå över 150 dollar per fat, och om det går där ett tag kan det vara ok, men vi är osäkra på hur länge dessa priser kommer att stanna. Priserna är globalt satta, vilket måste förstås, och förhoppningsvis kan vi gå tillbaka till en hälsosam, hållbar balans.

Occidental ökar sin oljeproduktion för att hålla jämna steg med utbud och efterfrågan och stigande kostnader men säger att det kommer att ta tid. Vi kommer ut ur en pandemi, och problemen är att få produkter som rör och höljebrunnar och pipelineprodukter att komma tillbaka till sitt fullständiga produktionsstadium och kvoter de siktar på detta kvartal. Med problemet med transporter och att inte få saker där de behöver vara i tid, har vi saknat människor i alla sektorer sedan pandemin.

Företaget arbetar med något spännande som kallas kolavskiljning. En ny sektor kommer att bygga tåg som använder de 500 000 ton kol från atmosfären för att köra och minska koldioxidavtrycket. Detta kommer att hjälpa dem att optimera och sänka kostnaderna för alla.